القلب حرم الله...

بالاخره روزی... دختران و پسران سرزمین من خواهند فهمید که این تکان های دل ، و لرزش هایش به یک نگاه ، عشق نبود . ضربه های شیطان بود به قلبی که حرم خداست

اسفند 92
1 پست